چکاپ VIP

 

ردیف تست
1 FBS
2 UREA
3 Cr
4 Uric Acid
5 Chol
6 TG
7 HDL
8 AST
9 ALT
10 ALP
11 LDH
12 CRP
13 TSH
14 FT3
15 FT4
16 TPO
17 Vit D
18 CBC
19 ESR
20 HBs Ag
21 HCV
22 HIV
23 H.Pylori IgG
24 H.Pylori IgA
25 Zinc
26 Iron
27 Covid-19
28  حق نمونه گیری در منزل یا محل کار

ساعات کار: از شنبه تا پنجشنبه 7 الی 19

آماده سرویس دهی به مراجعین محترم می باشد.

شماره تماس:  77516411 – 77516480

ایمیل: info@padina-ti.com

آدرس: خیابان شریعتی، سه راه طالقانی خیابان خواجه نصیر طوسی، پلاک 280، طبقه ی 1-