چکاپ طلایی

 

 

ردیف تست
1 CBC
2 ESR
3 CRP
4 LDH
5 AST
6 ALT
7 ALP
8 Vit D
9 TSH
10 FT3
11 FT4
12 TPO
13 HBs Ag
14 HCV
15 HIV
16 Covid pcr
17 حق نمونه گیری در منزل یا محل کار

ساعات کار: از شنبه تا پنجشنبه 7 الی 19

آماده سرویس دهی به مراجعین محترم می باشد.

شماره تماس:  77516411 – 77516480

ایمیل: info@padina-ti.com

آدرس: خیابان شریعتی، سه راه طالقانی خیابان خواجه نصیر طوسی، پلاک 280، طبقه ی 1-