خدمات کلینیکال

 • هماتولوژی

 • میکروبیولوژی

 • بیوشیمی خون

 • بیوشیمی ادرار

 • اندازه گیری الکترولیت ها

 • الکتروفورز

 • آنالیز ادرار

 • آنالیز مایعات بدن

 • آنالیز اسپرم

 • باروری

 • انعقاد

 • کرماتوگرافی

 • هورمون شناسی

 • ایمونولوژی

 • سرولوژی

 • تومور مارکرها

 • پارازیتولوژی

 • مایکولوژی (قارچ شناسی)
 • اختلالات متابولیکی

 • سم شناسی

 • اندازه گیری داروها

 • تست اعتیاد

ساعات کار: از شنبه تا پنجشنبه 7 الی 19

آماده سرویس دهی به مراجعین محترم می باشد.

شماره تماس: 77516411 – 77516480

ایمیل: info@padina-ti.com

آدرس: خیابان شریعتی، سه راه طالقانی خیابان خواجه نصیر طوسی، پلاک 280، طبقه ی 1-