خدمات ژنتیک و مولکولی

  • مولکولار انسانی

  • مولکولار عفونی

  • مولکولار کرونا

  • مولکولار پاتولوژی

  • پیوند

ارائه خدمات تشخیصی آزمایشگاهی ژنتیک مولکولی و سیتوژنتیک بصورت ساده، مولکولی و پیشرفته. انجام تست های غربالگری سه ماهه اول و دوم بارداری

ساعات کار: از شنبه تا پنجشنبه 7 الی 19

آماده سرویس دهی به مراجعین محترم می باشد.

شماره تماس: 77516411 – 77516480

ایمیل: info@padina-ti.com

آدرس: خیابان شریعتی، سه راه طالقانی خیابان خواجه نصیر طوسی، پلاک 280، طبقه ی 1-